Vendvotime të procesuara   99,88% = 2487 nga 2490
Vendvotime të procesuara
Komuna Përqindja Numri i vendvotimeve
Deçan 100,00% 54 nga 54
Dragash 100,00% 59 nga 59
Ferizaj 100,00% 134 nga 134
Fushë Kosovë 100,00% 45 nga 45
Gjakovë 100,00% 143 nga 143
Gjilan 100,00% 129 nga 129
Gllogovc 100,00% 71 nga 71
Gracanica 100,00% 32 nga 32
Hani i Elezit 100,00% 11 nga 11
Istog 100,00% 63 nga 63
Junik 100,00% 7 nga 7
Kaçanik 100,00% 47 nga 47
Kamenicë 100,00% 56 nga 56
Klinë 100,00% 62 nga 62
Kllokot 100,00% 7 nga 7
Leposaviq 100,00% 31 nga 31
Lipjan 100,00% 80 nga 80
Malishevë 100,00% 73 nga 73
Mamusha 100,00% 5 nga 5
Komuna Përqindja Numri i vendvotimeve
Mitrovica e Veriut 100,00% 28 nga 28
Mitrovicë e Jugut 98,99% 98 nga 99
Novobërdë 100,00% 22 nga 22
Obiliq 100,00% 35 nga 35
Partesh 100,00% 7 nga 7
Pejë 100,00% 132 nga 132
Podujevë 100,00% 111 nga 111
Prishtinë 100,00% 232 nga 232
Prizren 99,08% 216 nga 218
Rahovec 100,00% 78 nga 78
Ranilug 100,00% 10 nga 10
Shtime 100,00% 36 nga 36
Skenderaj 100,00% 76 nga 76
Štrpce 100,00% 21 nga 21
Suharekë 100,00% 88 nga 88
Viti 100,00% 65 nga 65
Vushtrri 100,00% 95 nga 95
Zubin Potok 100,00% 15 nga 15
Zveçan 100,00% 13 nga 13
Harta interaktive e Republikës së Kosovës
Te dhënat nga votimi
Votues te regjistruar 99.033
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve 129
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna 129 / 100,00%
Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit 43939 /43869
Numri i fletëvotimeve të vlefshme 41.300
Numri i fletëvotimeve të pavlefshme 2.647
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna 44,38%
Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit 1454
Dalja ne zgjedhje
Votues te regjistruar (nga Vendvotimet në të cilat është votuar)
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna
Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar në vendvotimet nga të cilat janë dërguar të dhënat
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna
Vendvotime
Rezultatet Preliminare
Tabela Radhitja grafike Pita grafiku
Logo Subjekti Politik Numri i votave Përqindja e votave te vlefshme

35 Lëvizja VETËVENDOSJE!
17.133 41,73%

16 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS ALEANCA KOSOVA E RE
11.324 27,58%

12 Partia Demokratike e Kosovës Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Nisma për Kosovën Partia e Drejtësisë Lëvizja për Bashkim Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës Partia Konservatore e Kosovës Alternativa Demokratike e Kosovës Republikanët e Kosovës Partia e Ballit Partia Socialdemokrate Balli Kombëtar i Kosovës
9.156 22,30%

22 GRAĐANSKA INICIJATIVA SRPSKA LISTA
1.126 2,74%

26 KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ
776 1,89%

29 FJALA
391 0,95%

11 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA
275 0,67%

14 G I EROMENDJE ALTERNATIVA
202 0,49%

21 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA
187 0,46%

13 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM
118 0,29%

19 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS
51 0,12%

34 KOALICIJA SDA
36 0,09%

30 KOALICIJA VAKAT
35 0,09%

17 POKRET ZA GORA
35 0,09%

25 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA
32 0,08%

18 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA
30 0,07%

33 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI
26 0,06%

20 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS
23 0,06%

36 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS
21 0,05%

28 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT
19 0,05%

15 GRAĐANSKA INICIJATIVA GORE
19 0,05%

31 GI. ZA PROSPERITET KOSOVA
15 0,04%

23 NAPREDNA SNAGA KOSOVA
08 0,02%

32 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA
07 0,02%

24 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE
07 0,02%

27 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA-AKTIVNA GRAĐANSKA INICIJATIVA
05 0,01%
Dalja ne zgjedhje sipas Komunave
Komuna Votues te regjistruar Numri i përgjithshëm i vendvotimeve Vendvotimet qe kane dërguar te dhëna Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
Dalja ne zgjedhje sipas vendvotimeve
Vendvotimi Votues te regjistruar Votuar Dalja ne zgjedhje (%)
*Rezultatet Preliminare nuk përfshijnë votat me kusht, votat me postë edhe votat e personave me nevoja te veçanta